Cla EU naruší dodavatelský řetězec spojovacího materiálu

Hašpl a.s.
Hašpl a.s. - Cla EU naruší dodavatelský řetězec spojovacího materiálu - žijeme spojováním

Dne 14. prosince zveřejnila Evropská komise své dodatečné závěry pro antidumpingové šetření AD676, které zahrnovalo pouze malé snížení celních sazeb dříve vypočítaných mezi 1,8 % až 3,3 %

Dne 14. prosince zveřejnila Evropská komise své dodatečné závěry pro antidumpingové šetření AD676, které zahrnovalo pouze malé snížení celních sazeb dříve vypočítaných mezi 1,8 % až 3,3 % – na základě revize směrem dolů referenční hodnoty použité pro výpočet vývozu. náklady výrobců na elektřinu.

Zde Volker Lederer, prezident Evropské asociace distributorů spojovacích prvků (EFDA), uvádí své myšlenky na zveřejnění 14. prosince.

„Navrhováním cla až 86,5 % na čínský spojovací materiál vytváří EU trvalý problém s dodávkami pro evropský průmysl, čímž ohrožuje ‚Made in EU‘. Přehnaně vysoká cla zasáhnou evropské společnosti v době, kdy již nyní trpí masivními problémy s dodávkami. Je naprosto nepochopitelné, že Evropská komise chce za těchto mimořádně obtížných okolností situaci dodávek ještě zhoršit.“

Evropská komise hodlá uvalit antidumpingové clo na dovoz šroubů a jiných spojovacích materiálů ze železa a oceli pocházejících z Čínské lidové republiky. Pro omezenou skupinu čínských vývozců spojovacích prostředků (dříve uváděných jako 41,8 %) se plánuje clo ve výši 39,6 %. Obecná celní sazba má však stále činit neuvěřitelných 86,5 % (dříve uváděno jako 89,8 %). Komise zahájila šetření dne 21. prosince 2020 na základě stížnosti podané evropskými výrobci spojovacích prostředků. Podle Komise mají být cla uložena nejpozději do 17. února 2022. Ještě předtím budou o definitivním opatření hlasovat vlády členských států EU.

Plánovaná cla zasáhnou všechna odvětví evropského průmyslu, řemesla a obchodu a také evropské spotřebitele, kteří jsou všichni závislí na spolehlivých dodávkách spojovacího materiálu vyrobeného podle mezinárodních norem. Tyto zdánlivě jednoduché kousky přesného strojírenství s nízkou hodnotou – ať už šrouby, šrouby nebo podložky – jsou nepostradatelné pro výrobu automobilů, jízdních kol, praček, solárních panelů, kombajnů, nábytku a vlaků, stejně jako pro použití při instalaci a opravárenské práce řemeslníků nebo na opravu zahradních dvířek či připevnění obrazu ve vlastním domě. Dopad povinností ale pocítí i školy, výrobci potravin a zdravotnictví, které potřebují školní lavice, chladicí zařízení nebo zdravotnické prostředky doslova držené spojovacími prvky. Bez správných spojovacích prvků není žádný z těchto finálních produktů nebo konstrukcí životaschopný.

Evropští dovozci, velkoobchodníci a distributoři spojovacího materiálu dodávají evropskému průmyslu rozsáhlou řadu spojovacího materiálu a zajišťují, že produkty jsou k zákazníkovi dostupné ve správný čas na správném místě. Pro průmysl je stálá dostupnost standardních dílů nepostradatelná, aby jejich výrobky mohly být nadále vyráběny v EU a úspěšně prodávány na světových trzích. Jakékoli narušení, byť nepatrné, v dodavatelském řetězci spojovacího materiálu má neúměrný dopad na situaci dodávek. Jakýkoli zásah do dodavatelských řetězců musí být proto dobře zvážen.

Stávající úzká místa v nabídce spojovacích prvků již stále více ztěžují uspokojení poptávky průmyslu a spotřebitelů po spojovacích materiálech. Dodací lhůty spojovacího materiálu se za poslední rok v mnoha případech ztrojnásobily a aktuálně se pohybují mezi 8 a 14 měsíci. Náklady na námořní kontejnery jsou desetkrát vyšší než v roce 2019 a explodovaly také ceny surovin, jako je ocel. Situaci dále komplikují výpadky práce v továrnách po celém světě související s pandemií. To způsobilo nejen nedostatek spojovacích prostředků, ale dramaticky to zvýšilo jejich náklady.

Plánovaná cla na čínské spojovací materiály ve výši 86,5 % jsou dokonce vyšší než cla uložená v letech 2009 až 2016, která byla nakonec zrušena po řadě negativních rozhodnutí Světové obchodní organizace (WTO) proti EU. Během tohoto období se dovozní tok z Číny zcela zhroutil. Evropští výrobci, navzdory ujištěním Komisi o opaku, nebyli schopni nebo ochotni tento schodek – který byl téměř zcela nahrazen dovozci, kteří se stěhovali do jiných asijských výrobních zemí.

Nyní, navzdory rozsáhlým důkazům od EFDA, má Komise zjevně v úmyslu jít ještě lépe! V prostředí dodavatelského řetězce, které je masivně a kriticky horší než v roce 2009, jsou navrhovaná cla nastavena na téměř dvojnásobné ceny, které již za posledních dvanáct měsíců explodovaly. Kromě zvýšení inflace pro širokou škálu evropských uživatelů a spotřebitelů spojovacích prostředků bude uplatňování cel ještě více zatěžovat již tak silně omezené kapacity výrobců mimo Čínu a dále zvětšovat překážky v zásobování. Vzhledem k již existující krizi dodávek a síle navrhovaných cel budou důsledky pro hospodářství a spotřebitele zničující. Komise však tyto důsledky zcela ignoruje!

Vytvoří se plánovaná cla na čínské spojovací materiály

Článek převzat ze stránek: https://fastenerandfixing-com.translate.goog/industry-news/eu-duties-will-disrupt-fastener-supply-chain/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs