Kvalita

Hašpl a.s.

 

Pro společnost Hašpl a.s. je kvalita důležitá stejně jako pro naše zákazníky. Proto v naší laboratoři podrobujeme produkty procházející naší firmou důkladné kontrole. Současně zboží posíláme do akreditovaných laboratoří, které provádí zkoušky podle současné legislativy. Po obdržení výsledků zkoušek sestavujeme potřebné dokumenty doprovázející zboží.

Na základě kvalitních produktů chceme stavět dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky. I z tohoto přístupu vychází naše motto „Žijeme spojováním“.
 

 

Zkušební stroj ZD 10/90

Pro ověřování mechanických a fyzikálních vlastností výrobků používáme zkušební stroj „trhačku“ ZD 10/90 s maximální silou 100 KN s modernizovaným řízením a softwarem TIRAtest.

 

 

Při tahové zkoušce ověřujeme, zda výrobek splňuje předepsané hodnoty definované v příslušných normách jako jsou například:
- pevnost v tahu – Rm, min (MPa /mm2)
- maximální sílu při přetržení – Fmax (N)
- ověříme předepsané zkušební zatížení  - Fp (N)
- ověříme předepsané minimální mezní zatížení Fm, min (N)


 

 

Tvrdoměr Mitutoyo HV-100

Tvrdoměrem Mitutoyo HV-100 s rozsahem HV 0,3 – 30 provedeme zkoušku tvrdosti podle Vickerse s možností softwarového přepočtu na zkoušku podle Brinella, Rockwella a další…
 

 

 

Ověříme kvalitu tepelného zpracování výrobku:
- změříme povrchovou tvrdost
- změříme tvrdost jádra
- provedeme zkoušku oduhličování
- provedeme zkoušku nauhličení


 

 

Metalografická bruska

Před měřením tvrdosti si povrch připravíme na metalografické brusce.


 

 

Torzní zkouška

Naše vruty do dřeva podrobíme destruktivní zkoušce při měření kroutící síly až do přetržení digitálním klíčem Stahwille.


 

 

Měření povrchových úprav

Změříme vrstvu galvanicky naneseného zinku, žárového zinku a ostatních povrchových úprav. K tomu nám slouží „Elcometer 456“ a „Fisher Phascope“


 

 

Kontrola závitů

Mezními závitovými kalibry ověříme zhotovení závitů.


 

Zkontrolujeme délky, průměry, hloubky, rozteče a všechny naměřené hodnoty uložíme do databází, včetně šarží a dodavatelů. Tyto data následně vyhodnotíme a posoudíme dodavatele pro další spolupráci.

Jen výrobky, které splní všechny požadavky uvolníme pro naše zákazníky.

Vybavení naší kontroly neustále rozšiřujeme na základě požadavků rostoucího sortimentu. Ať již pořízením nových měřících strojů nebo konstrukcí nových přípravků pro stávající vybavení.

I přes naší snahu se něco nepovedlo? V takovém případě se obraťte na naše reklamační oddělení nebo přímo vyplňte reklamační formulář a my rychle vyřešíme vaši reklamaci.