O nás

Hašpl a.s.

Od počátku k dnešku

 

Firma Hašpl byla založena v Machově v roce 1991 jako rodinná malovýroba s kapacitou okolo 150 tun hřebíků ročně. Nárůst poptávky a s tím i potřeba rozšíření sortimentu výrobků a nákup nových technologií vedly v roce 1993 k přesunu firmy do větších pronajatých prostorů v Hronově a posléze do vlastního areálu ve Velkém Poříčí v roce 1999. V roce 2003 byl zahájen druhý výrobní provoz v Hronově.
Od 1.1.2005 došlo ke změně právní formy naší společnosti z původní fyzické osoby Václav Hašpl na akciovou společnost Hašpl a.s. V trendu let předchozích firma pokračuje i nadále, hlavní důraz je kladen na maximální efektivnost výroby, modernizaci strojního zařízení a zlepšování přístupu k zákazníkům.
Firma Hašpl postupně rozšířuje svůj sortiment a proto je schopna svým zákazníkům nabídnout kromě tradičních hřebíků také i široký sortiment vrutů, tesařského kování, závitových tyčí a mnoho dalšího.
V současné době je Vašim požadavkům připraven vyhovět zkušený tým s více jak 200 zaměstnanci a výrobní kapacitou 22 000 tun ročně.

Zákazník

Našimi zákazníky jsou maloobchody a velkoobchody se spojovacími materiály, stavební firmy, výrobci dřevěných palet a obalů, ale i další firmy zabývající se obchodní a výrobní činností. Obchodní činnost je zaměřena na vybudování stabilních partnerských vztahů nejen v rámci EU. Při tomto je kladen důraz na vytvoření stálých vazeb založených na vzájemné důvěře a serioznosti při uzavírání a dodržování obchodních dohod. Svým partnerům se snažíme předkládat výhodné nabídky a při jejich realizaci zajišťovat co nejlepší servis.

Jakost

Firma od samého začátku klade důraz na kvalitu svých výrobků a tím i na spokojenost zákazníka. Řetězec kontroly jakostí, počínaje vstupní kontrolou hřebíkového materiálu – drátu, přes fázi výrobního procesu, až po výstupní kontrolu a expedici zboží, je propracován směrnicemi a je přísně sledován a dokladován. Výstupní razítko kontroly díky číselné kombinaci umožňuje zpětnou vysledovatelnost postupu výroby a jeho dodržování.
Výrobky jsou skladovány v krytých skladových halách za předepsaných klimatických podmínek (teplota, vlhkost). Dokladem jakosti našich výrobků jsou certifikáty pro výrobu hřebíků vystavený Strojírenským zkušebním ústavem (SZU) v Jablonci nad Nisou a osvědčením pro výrobu hřebíků s použitím pro výrobu EUR palet vydané Evropskou paletovou asociací (EPAL).

Výrobní proces

Na jedné straně je zachována tradiční hřebíková výroba na klasických konvenčních strojích, na straně druhé disponujeme špičkovými zařízeními na výrobu, čištění, válcování a balení. To vše v plně klimatizovaných halách a při udržované čistotě pracovního prostředí.

Životní prostředí

Ochrana životního prostředí je prioriotou i při výrobě hřebíků. Dbáme na dodržování hodnot obsahu těžkých kovů v chemickém složení drátu pod přípustnými limity. Obaly jsou vyráběny z vlnité lepenky, která neobsahuje škodlivé látky, a jsou plně recyklovatelné. Disponujeme osvědčením o uzavření smlouvy o sdruženém plnění s EKO-KOMem, prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh.

Doprava

Zajišťujeme dopravu celovozových zásilek po celé České republice a do zahraničí smluvními přepravními partnery. Přeprava kusových zásilek je realizována sběrnou službou.