Změna v doručování balíků

Hašpl a.s.
Hašpl a.s. - Změna v doručování balíků - žijeme spojováním

Společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. upravila obchodní podmínky v souvislosti s nařízením vlády ČR o nouzovém stavu.

Změna v doručování balíků společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. v souvislosti s nařízením vlády ČR o nouzovém stavu.

Při předání zásilky Zasílatel pořídí opis posledních 3 čísel průkazu totožnosti osoby přebírající zásilku. Jestliže převzetí nebude možné takto stvrdit, zásilka bude vrácena Příkazci.

Celé znění obchodních podmínek společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. najdete ZDE.

Za vzniklé problémy se předem omlouváme. Hašpl a.s.